Patentlər

Patentlər

  • Genişləndirilmiş Temp. EO Q-Switch-1
  • Genişləndirilmiş Temp. EO Q-Switch-2
  • Genişləndirilmiş Temp. EO Q-Switch-3
  • Microstress EO Q-Switch-1
  • Mricrostress EO Q-Switch-2